Poprawna pisownia

dla Anieli

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Aniela”.


Niepoprawna pisownia

dla Anielii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Anielji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Anieljii

Niepoprawna pisownia