Niepoprawna pisownia

nie zpowodujemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie spowodujemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespowodujemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpowodujemy

Niepoprawna pisownia