Niepoprawna pisownia

czenstokrotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstokrotna

Poprawna pisownia, znaczenie przestarzałe: częsta, powtarzająca się często.


Niepoprawna pisownia

często krotna

Niepoprawna pisownia