Niepoprawna pisownia

z kreśleniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skreśleniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skreźleniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreźleniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreśleniem

Niepoprawna pisownia