Poprawna pisownia

no i

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

noji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

no ji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

noi

Niepoprawna pisownia