Niepoprawna pisownia

codziewiąty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co dziewiąty

Poprawna pisownia