Poprawna pisownia

nieobrobiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obrobiona

Niepoprawna pisownia