Niepoprawna pisownia

codziewiąta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co dziewiąta

Poprawna pisownia