Niepoprawna pisownia

coczwarte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co czwarte

Poprawna pisownia