Poprawna pisownia

nieprzeźroczysty

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

nieprzezroczysty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przeźroczysty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzecznie.

Niepoprawna pisownia

nie przeroczysty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzecznie.