Poprawna pisownia

co szóste

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coszóste

Niepoprawna pisownia