Poprawna pisownia

co szóści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coszóści

Niepoprawna pisownia