Poprawna pisownia

co robisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

corobisz

Niepoprawna pisownia