Poprawna pisownia

co robi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

corobi

Niepoprawna pisownia