Poprawna pisownia

co pierwszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copierwszy

Niepoprawna pisownia