Poprawna pisownia

nieuważnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uważnie

Niepoprawna pisownia