Poprawna pisownia

co ósme

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coósme

Niepoprawna pisownia