Poprawna pisownia

aczkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: spójnik łączący wyrażenia lub zdania o treści przeciwstawnej, nieoczekiwanej w takim zestawieniu, inaczej mimo iż, mimo to, pomimo że, choć, jednak, niemniej.


Niepoprawna pisownia

aż kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ażkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

acz kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aszkolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aczykolwiek

Niepoprawna pisownia