Poprawna pisownia

ósmy września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o ósmym dniu września, nie zaś o ósmym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

ósmy wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy września

Niepoprawna pisownia