Poprawna pisownia

co druga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codruga

Niepoprawna pisownia