Niepoprawna pisownia

klikły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kliknęły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klikneły

Niepoprawna pisownia