Poprawna pisownia

ciężar

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienrzar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzar

Niepoprawna pisownia