Poprawna pisownia

sucho

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sócho

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

suho

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóho

Niepoprawna pisownia