Poprawna pisownia

chytry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hydry

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa hydra.

Niepoprawna pisownia

chydry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hytry

Niepoprawna pisownia