Niepoprawna pisownia

bendą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

będą

Poprawna pisownia, znaczenie: będą jest czasownikiem używanym w czasie przyszłym, w trzeciej osobie liczby mnogiej. Pochodzi od słowa być. Dotyczy wydarzeń, które zaplanowała sobie jakaś grupa osób, albo miejsca, w którym ta grupa się znajdzie.
Będą należy zapisywać przez ę. Samogłoskę tę należy bowiem zapisywać przed spółgłoskami wybuchowymi, takimi jak d, nawet jeśli wymawia się ją jako en.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy oni będą w podróży, my będziemy szykować wszystko, co potrzebne podczas przyjęcia.
Jutro w domu będą cztery osoby, więc może pan dostarczyć paczkę, ktoś na pewno ją odbierze.
W przyszłym tygodniu będą odbywać się w naszej szkole wewnętrzne zawody sportowe.


Niepoprawna pisownia

będom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendom

Niepoprawna pisownia