Niepoprawna pisownia

bendą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

będą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

będom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendom

Niepoprawna pisownia