Niepoprawna pisownia

chybarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chyba że

Poprawna pisownia, znaczenie: chyba że to fraza spójnikowa, wprowadzająca zdanie podrzędne wyrażające warunek, żeby nie nastąpiło to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Warto podkreślić, iż nie należy rozdzielać przecinkiem wyrazów chyba i że, zaś przecinek stawiamy przed całym spójnikiem podobnie jak ma to miejsce w konstrukcjach takich jak: jako że, mimo że, tyle że, zwłaszcza że.


Niepoprawna pisownia

hyba że

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chybaże

Niepoprawna pisownia