Niepoprawna pisownia

maczo

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej.


W mowie potocznej obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji macho, ponieważ tylko ona będzie poprawna w każdej sytuacji językowej.

Poprawna pisownia

macho

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie zostało zapożyczone przez Polaków z języka hiszpańskiego, w którym termin macho oznacza mężczyznę, samca, jest to także przymiotnik męski. Należy zapamiętać, że w polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy zawsze zgodnie z pisownią oryginalną, stąd poprawny jest wyłącznie zapis przez ch. Maczo z kolei jest formą dopuszczalną wyłącznie w mowie potocznej. Wyrażeniem tym określamy mężczyznę, który prezentuje cechy powszechnie uważane za przesadnie męskie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wielki z niego macho – myśli, że podoba się każdej dziewczynie.
Spotykałam się z nim kiedyś, kiedy jeszcze nie zachowywał się jak macho.
Nie lubię mężczyzn przesadnie pewnych siebie, uważających się za macho.


Niepoprawna pisownia

maho

Niepoprawna pisownia