Niepoprawna pisownia

po deptał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptał

Poprawna pisownia