Poprawna pisownia

nietuzinkowość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie tuzinkowość

Niepoprawna pisownia