Niepoprawna pisownia

roswożenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozwożenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozworzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rosworzenie

Niepoprawna pisownia