Poprawna pisownia

chłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłam

Niepoprawna pisownia