Niepoprawna pisownia

chistoryczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

historyczny

Poprawna pisownia