Niepoprawna pisownia

chistoryczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

historyczna

Poprawna pisownia