Niepoprawna pisownia

chermetyzm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hermetyzm

Poprawna pisownia, znaczenie: zamknięty, ekskluzywny charakter czegoś, rodzaj poezji odwołującej się do okultyzmu i mistycyzmu, kierunek w poezji włoskiej (okres międzywojenny), gnostycki nurt filozoficzno-religijny.