Poprawna pisownia

przedstawiłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przedstawiła by

Niepoprawna pisownia