Poprawna pisownia

cherla

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

herla

Niepoprawna pisownia