Niepoprawna pisownia

cherezje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

herezje

Poprawna pisownia