Poprawna pisownia

żel

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gel

Niepoprawna pisownia