Poprawna pisownia

chemiczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hemiczna

Niepoprawna pisownia