Poprawna pisownia

łgać

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: kłamać.


Niepoprawna pisownia

łszeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łżeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łrzeć

Niepoprawna pisownia