Niepoprawna pisownia

ziendź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zięć

Poprawna pisownia, znaczenie: mąż córki.


Niepoprawna pisownia

zienć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ziędź

Niepoprawna pisownia