Poprawna pisownia

jem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

iem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jjem

Niepoprawna pisownia