Niepoprawna pisownia

chantle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hantle

Poprawna pisownia, znaczenie: ciężary do ćwiczeń gimnastycznych lub siłowych.