Niepoprawna pisownia

zczyta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczyta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czyta

Niepoprawna pisownia