Niepoprawna pisownia

ćfok

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ćwok

Poprawna pisownia