Poprawna pisownia

bo wiem

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

bowiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bo wjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bowjem

Niepoprawna pisownia