Poprawna pisownia

skwitował

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagował słowem lub gestem, zwolnił kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

z kwitował

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skfitował

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkwitował

Niepoprawna pisownia