Niepoprawna pisownia

bymmiała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bym miała

Poprawna pisownia