Poprawna pisownia

niesłona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie słona

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.