Poprawna pisownia

bylejakość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

byle jakość

Niepoprawna pisownia